Lista najczęściej zadawanych pytań

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy listę najczęściej pojawiających się pytań. Mamy nadzieję iż ułatwi to Państwu podjęcie decyzję o przesłaniu nam swojej aplikacji. 

1. Czy konieczne jest posiadania paszportu?

Nasze projekty realizowanę są poza granicami kraju, głównie są to Bahamy, Włochy, Malta, Chiny, Kanada, Singapur, w związku z tym posiadanie paszportu jest konieczne. W przypadku braku paszportu lub kończącej się ważności tego dokumentu możemy pomóc w przyspieszonej procedurze wydania nowego dokumentu.

2. Nie posiadam wizy do USA, czy mogę starać się o pracę w Baltec Marine?

Brak wizy nie jest przeszkodą, aczkolwiek jej posiadanie zdecydowanie przyspiesza wyjazd na pierwszy projekt. Osobom które Wiz B1/B2 nie posiadają organizujemy wizyty w Amabsadzie Stanów Zjednoczonych (Warszawa lub Kraków) i na podstawie przygotowanych przez nas dokumentów o taką wizę można się ubiegać. Baltec Marine pokrywa opłaty wizowe. Dojazd do Ambasady na koszt własny.

3. Jak mogę złożyć swoją aplikację?

Zachęcamy do przesłania CV poprzez formularz na naszej stronie lub na adres e-mail praca@baltecmarine.pl . Zachęcamy również do odwiedzenia naszych biur w Gdańsku oraz w Szczecinie w godzinach od 8 do 16.

4. Kto pokrywa koszt przelotu, zakwaterowanie oraz wyżwienie?

Koszt przelotu, transferów na miejscu, zakwaterowanie oraz wyżywienie jest zawsze po stronie Baltec Marine. Od momentu pojawienia się na lotnisku z którego rozpoczyna się podróż, nasi pracownicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. 

5. Czy firma zapewnia odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej?

Tak, Baltec Marine zapewnia komplet odzieży roboczej oraz sprzęt ochrony osobistej. Jedynie zakup ochronnego obuwia roboczego jest po stronie pracownika.

6. Co się stanie jeżeli w trakcie projektu zachoruję?

Wszelką pomoc medyczną oraz leki zapewniamy na miejscu pracy. Jeżeli choroba / uraz wymaga dłuższego leczenia i przekracza długość projektu, wysyłamy pracownika do kraju i nie ponosi on z tego tytułu  kosztów.

7. Alkohol oraz używki

Pracownik przyłapany na pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest odsyłany do kraju na własny koszt oraz pokrywa koszt przylotu swojego następcy. Nie podlego to żadnej dyskusji i jest bezwględnie egzekwowane. 

8. Na jaką formę zatrudnienia mogę liczyć?

W zależności od stanowiska oferujemy umowę o pracę lub kontrakt.

9. Kiedy wypłacane jest wynagorodzenia?

Wynagrodzenia jest wypłacane w termine do 15 dnia każdego miesiąca.

10. Ile czasu trwa przeciętny kontrakt? 

Każdy projekt jest inny. Projekty „Interiorowe” na tzw. Dry-dokach trwają z reguły od 10-14 dni (zdarzają się tez dłuższe wyjazdy). Projekty techniczne, w tym związane z montażem systemów oczyszczania spalin, zwykle trwają do 30 dni. Projekty realizowane w Chinach, ze względu na swoją specyfikę trwają ok 8-11 tygodni. Tak więc długość kontraktu jest uzależniona od projektu na który wysylamy pracownika.

11. Czy firma może przedłużyć mi kontrakt bez mojej zgody?

W szczególnych przypadkach czas pobytu na projekcie może zostać przedłużony do końca planowanych prac. 

12. Czy są limity wiekowe dla pracowników starających się o pracę na kontraktach?

Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na wiek. Kluczowe są kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie. Od naszych pracowików wymagamy Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.
Dołącz do naszego zespołu!

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

Budynek C200 Office

Tel. 58 731 12 59