Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w Trident BMC Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Trident BMC Sp. z o.o., Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, NIP: 701 037 74 77. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod adres e-mail: praca@tridentbmc.pl lub zadzwoń pod numer tel.: 58 743 22 33.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod adres e-mail: iodo@tridenbmc.com lub zadzwoń pod numer tel.: 509 292 071.
 3. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit.a RODO.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być upoważnieni przez Administratora pracownicy Trident BMC Sp. z o.o., a także inne podmioty grupy Trident Maritime System oraz podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz dostawcy usług niezbędnych do realizacji celów związanych z rekrutacją (w tym m.in. hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera, portale i aplikacje ułatwiające prowadzenie procesu rekrutacyjnego).
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym celu wdrożone zostały przez nas dodatkowe zabezpieczenia. Więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń uzyskasz kontaktując się z nami pod adresem e mail: iodo@tridentbmc.com.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez okres 3 lat.
 7. Informujemy o przysługującym Tobie:
 • prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawie usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub prawie ograniczenia przetwarzania, a także o
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
 • o prawie do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. i b. RODO, do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie,
 1. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust.2 lit. a RODO. Cofnięcie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Informujemy również o przysługującym Tobie prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Decyzje w Twojej sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym nie będzie stosowane wobec Pani/ Pana.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę kontraktową lub inne formy umów cywilnoprawnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Trident BMC Sp. z o.o., Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, NIP: 701 037 74 77. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod adres e-mail: praca@tridentbmc.pl lub zadzwoń pod numer tel.: 58 743 22 33.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod adres e-mail: iodo@tridenbmc.com lub zadzwoń pod numer tel.: 509 292 071.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODOD,
 • rozliczeń rachunkowych, podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO,
 • w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust 2 lit a RODO.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być upoważnieni przez Administratora pracownicy Trident BMC Sp. z o.o., a także inne podmioty grupy Trident Maritime System oraz podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem Odbiorcami danych osobowych, Klienci Administratora, Dostawcy produktów i usług, a także hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwerów, zewnętrzna firma świadcząca usługi BHP, zewnętrzna firma świadcząca usługi informatyczne, zewnętrzne podmioty szkoleniowe, zewnętrzna firma świadcząca usługi w zakresie ochrony danych osobowych, zewnętrzne podmioty świadczące usługi transportowe, hotelarskie i turystyczne oraz podmioty pośredniczące w zawarciu umów o świadczenie tych usług, przewoźnicy, armatorzy, agencje celne, ambasady, kontrahenci i klienci, banki – w których wyrabiane są karty płatnicze i realizowane wypłaty wynagrodzeń, a także Urzędy i instytucje uprawnione do dostępu do danych.
 2. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym celu wdrożone zostały przez nas dodatkowe zabezpieczenia. Więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń uzyskasz kontaktując się z nami pod adresem e mail: iodo@tridentbmc.com.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających w szczególności z obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących przetwarzania danych:
 • w związku ze sporządzaniem deklaracji ZUS, które będą przetwarzane przez okres 5 lat od ich przekazania do ZUS,
 • na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 1. Informujemy o przysługującym Tobie:
 • prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawie usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub prawie ograniczenia przetwarzania, a także o
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
 • o prawie do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. i b. RODO, do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie, oraz prawie do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust.2 lit. a RODO. Cofnięcie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Informujemy również o przysługującym Tobie prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Decyzje w Twojej sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec Ciebie profilowanie.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, w tym również realizacji prawnych obowiązków administratora. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla dostawców towarów i usług współpracujących z Trident BMC Sp. z o.o

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Trident BMC Sp. z o.o., Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, NIP: 701 037 74 77. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod adres e-mail: praca@tridentbmc.pl lub zadzwoń pod numer tel.: 58 743 22 33.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod adres e-mail: iodo@tridenbmc.com lub zadzwoń pod numer tel.: 509 292 071.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
 • dokonania rozliczeń rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,
 • w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być upoważnieni przez Administratora pracownicy Trident BMC Sp. z o.o., a także inne podmioty grupy Trident Maritime System oraz podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem. Odbiorcami danych osobowych mogą być także hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwerów, a także Urzędy i instytucje uprawnione do dostępu do danych.
 2. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym celu wdrożone zostały przez nas dodatkowe zabezpieczenia. Więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń uzyskasz kontaktując się z nami pod adresem e mail: iodo@tridentbmc.com.
 3. Twoje dane osobowe będą przewarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy), oraz 6 lat od daty wystawienia faktury/ rachunku (dane rozliczeniowe), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 4. Informujemy o przysługującym Tobie:
 • prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawie usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub prawie ograniczenia przetwarzania, a także o
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
 • o prawie do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. i b. RODO, do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie, oraz prawie do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cofnięcie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Informujemy również o przysługującym Tobie prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Decyzje w Twojej sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec Ciebie profilowanie.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

Klauzula informacyjna skierowana do Klientów Trident BMC Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Trident BMC Sp. z o.o., Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, NIP: 701 037 74 77. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod adres e-mail: praca@tridentbmc.pl lub zadzwoń pod numer tel.: 58 743 22 33.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod adres e-mail: iodo@tridenbmc.com lub zadzwoń pod numer tel.: 509 292 071.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
 • dokonania rozliczeń rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,
 • w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być upoważnieni przez Administratora pracownicy Trident BMC Sp. z o.o., a także inne podmioty grupy Trident Maritime System oraz podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem. Odbiorcami danych osobowych są także hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwerów, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, a także Urzędy i instytucje uprawnione do dostępu do danych.
 2. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tym celu wdrożone zostały przez nas dodatkowe zabezpieczenia. Więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń uzyskasz kontaktując się z nami pod adresem e mail: iodo@tridentbmc.com.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia rachunku/ faktury z zastrzeżeniem wyjątków przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 4. Informujemy o przysługującym Tobie:
 • prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawie usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub prawie ograniczenia przetwarzania, a także o
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
 • o prawie do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. i b. RODO, do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie, oraz prawie do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cofnięcie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Informujemy również o przysługującym Tobie prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Decyzje w Twojej sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec Ciebie profilowanie.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.
 5. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ