Polityka Prywatności Trident BMC Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W Trident BMC Sp. z o.o. bardzo zależy nam na zapewnieniu Państwu pełnego poszanowania prywatności oraz ochronie danych osobowych, dostosowanej do wymogów RODO. Stworzyliśmy Politykę prywatności, aby wyjaśnić, na czym polega przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, wskazać podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawić prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Trident BMC Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, NIP: 701 037 74 77, REGON: 146 653 000, KRS: 00 00 459 870. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Dariusz Armatowski. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e mail: iodo@tridentbmc.com. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora możecie Państwo również kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Trident BMC Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk.

2. Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzi między innymi imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e – mail, numerem telefonu.  Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania, m.in.:

 • w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit b RODO);
 • w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jesteście Państwo jej stroną lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit b. RODO);
 • w celu prowadzenia rozliczeń rachunkowych, podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych (podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit c RODO);
 • w celach wynikających z udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust 2 lit a RODO);
 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług, (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO);
 • w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz udzielania na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. c RODO);
 • w celu dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit f RODO).

3. Pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu i zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili macie Państwo możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy. Są to następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

Posiadają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Informacje dodatkowe:

Decyzje w Państwa sprawach nie będą przez nas podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane osobowe, pozyskane w ramach procesu rekrutacyjnego lub w przypadku zatrudnienia, mogą zostać przekazane do krajów spoza Unii Europejskiej, jednak zawsze jest to możliwe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Zapewniamy, że wdrożone zostały przez nas dodatkowe zabezpieczenia w ramach przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Więcej informacji na ten temat uzyskacie Państwo kontaktując się z nami.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.

Dziękujemy za zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ