POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Stimaţi Domni şi Doamne,

La Trident BMC Sp. z o.o. (SRL) ne angajăm foarte mult să vă oferim respect deplin pentru confidenţialitate şi protecţia datelor cu caracter personal, adaptate la cerinţele GDPR.

Am creat Politica de confidenţialitate pentru a explica pe ce bază prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, pentru a indica temeiurile legale pentru prelucrare şi pentru a prezenta drepturile persoanelor vizate.

 1. Operatorul datelor cu caracter personal.

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal, adică entitatea, care determină scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal este Trident BMC Sp. z o.o., str. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, CIF: 701.037 74 77, REGON (Numărul de înregistrare al societăţii): 146.653.000, Număr KRS (ONRC): 00 00.459 870.

Operatorul a numit un Responsabil cu Protecţia Datelor, a cărui funcţie este îndeplinită de Dariusz Armatowski. Contactul cu RPD este posibil la următoarea adresă de e-mail: iodo@tridentbmc.com.

De asemenea, puteţi trimite întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator în scris la adresa de corespondenţă a Trident BMC Sp. z o.o. (SRL) str. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk.

 1. Ce sunt datele personale şi care este prelucrarea acestora?

Conform definiţiei indicate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGDP) , datele cu caracter personal reprezintă orice informaţie care permite identificarea directă sau indirectă a unei persoane fizice. Datele personale pot fi orice date printre altele numele, prenumele, adresa poştală, adresa de e-mail, numărul de telefon.  Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, printre altele:

 • pentru derularea procesului de recrutare (temeiul legal este art. 6 alin.1 lit. b GDRP);
 • în scopurile legate de încheierea şi executarea contractului, dacă sunteţi parte la acesta sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. (temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este art. 6 alin.1 lit. b. GDRP);
 • pentru efectuare decontărilor contabile, fiscale şi de asigurări sociale (temeiul legal este art. 6 alin.1 lit. c GDRP);
 • în scopul consimţământului care ni s-a acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, (temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a GDRP);
 • pentru a vă oferi produsele şi serviciile noastre în mod direct, (temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este art. 6 alin. 1 lit. f GDRP) sau în scopuri de marketing, dar altele decât marketingul direct (temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este art. 6 lit. a GDRP);
 • în scopuri legate de îndeplinirea obligaţiilor noastre legale, inclusiv pentru a lua în considerare plângerile depuse de dvs. şi pentru a răspunde acestora în condiţiile prevăzute de lege (temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este art. 6 lit. c GDRP);
 • în scopul intereselor legitime (temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este art. 6 alin. 1 lit. f GDRP).
 1. Cookie-uri

Site-ul nostru web foloseşte cookie-uri. Acestea sunt fişiere text mici trimise de server web şi stocate de software-ul computerului al browserului web. Când browserul web se reconectează la site-urile noastre web, site-ul web recunoaşte tipul de dispozitiv de la care vă conectaţi. Parametrii permit ca informaţiile conţinute în ei să fie citite doar de serverul care i-a creat. Prin urmare, cookie-urile facilitează utilizarea site-urilor web vizitate anterior. Informaţiile colectate se referă la adresa IP, tipul de browser utilizat, limba, tipul de sistem de operare, informaţii despre ora şi data precum şi locaţia. Datele colectate sunt folosite pentru a monitoriza şi a verifica modul în care utilizaţi site-ului nostru web pentru a îmbunătăţi funcţionarea site-ului web, oferindu-vă o navigare mai eficientă şi fără probleme. Monitorizarea informaţiilor despre dvs. efectuăm folosind instrumentul Google Analytics, care înregistrează comportamentul dvs. pe site. Folosim cookie-uri pentru a garanta cel mai înalt standard de comoditate a site-ului nostru web, iar datele colectate sunt utilizate numai în cadrul organizaţiei noastre pentru a ne optimiza activităţile. Puteţi dezactiva sau restabili opţiunea de colectare a cookie-urilor în orice moment, modificând setările din browserul dvs. web.

 1. Drepturile persoanelor vizate la care se referă

GDPR oferă persoanelor vizate un număr de privilegii care apar ca o obligaţie pentru companie. Acestea sunt următoarele drepturi:

 • dreptul de a accesa datele dvs. – prin utilizarea acestui drept puteţi obţine informaţii, ce date, cum şi în ce scop procesăm,
 • dreptul la rectificarea datelor – prin folosirea acestui drept, ne puteţi notifica necesitatea corectării sau completării datelor,
 • dreptul de ştergere a datelor – folosind acest drept, puteţi trimite o cerere de ştergere a datelor. Dacă solicitarea este justificată, vom şterge imediat datele. Cu toate acestea, acest drept nu se aplică atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri legate de îndeplinirea obligaţiilor care ne sunt impuse prin lege.
 • dreptul la limitarea prelucrării – prin exercitarea acestui drept, puteţi depune o cerere de limitare a prelucrării dacă vă puneţi la îndoială corectitudinea datelor în curs de prelucrare. În cazul în care solicitarea este justificată, putem doar stoca datele , iar prelucrarea ulterioară poate avea loc după ce premisele care justifică restricţia prelucrării au încetat să mai existe,
 • dreptul de a retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor (în cazul prelucrării pe bază de consimţământ) – vă puteţi retrage oricând consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării curente, adică făcut înainte de retragerea consimţământului.

De asemenea, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la organul de supraveghere – preşedintele Oficiului pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, dacă consideră că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi prin încălcarea legii.

 1. Informaţii suplimentare:

Nu luăm decizii bazate pe procesarea automată a datelor, inclusiv crearea profilului. Datele dvs. personale obţinute în cadrul procesului de recrutare sau în cazul angajării pot fi transferate în ţări din afara Uniunii Europene, dar este întotdeauna posibil pe baza consimţământului dvs. Vă asigurăm că am implementat măsuri de protecţie suplimentare ca parte a transferului de date cu caracter personal către ţări terţe. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi.

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru realizarea scopurilor prelucrării, cu excepţia scopurilor rezultate din prevederile legale pentru care furnizarea datelor este obligatorie.

Vă mulţumim că aţi citit Politica noastră de confidenţialitate.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ